A szabadság alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, a pótszabadságokat, illetve azok mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Életkor:      Alap+pót:    Összes szabadság:

 év                  nap/év             nap/év

16-18             20+5                25

19-24             20                    20

25-27             20+1                21

28-30            20+2                22

31-32             20+3                23

33-34            20+4                24

35-36            20+5                25

37-38            20+6                26

39-40            20+7                27

41-42            20+8                28

43-44           20+9                29

45-                20 +10             30

 

A fenti szabadság mértékek egy teljes naptári évre vonatkoznak és attól az időponttól illetik meg a munkavállalót, amikor a jelzett életkort betölti.

 

Pótszabadság mértéke,  jogcímei 2017-ben:

 • Munkavállaló életkora (25 éves kortól+1, majd 3 évenként+1 nap 45 éves korig. ) -táblázat feljebb
 • 16 évesnél fiatalabb gyermekek száma (2, 4 illetve 7nap.)
 • Fogyatékkal élő gyermekek száma ( 2nap/gyermek)
 • Apaszabadság gyerek születésekor ( 5 illetve 7 nap)
 • Legalább 50%-os egészségkárosodás (5 nap)
 • 18 év alatti munkavállaló (5 nap)
 • Föld alatt dolgozó (5 nap)
 • Ionizáló sugárzású munkahely ( 5 nap)

A szabadság kiadásának 3 fontos szabálya van.

 • 7 nap szabadságot akkor kell kiadni, amikor a munkavállaló kéri, a többivel a munkáltató rendelkezik
 • Évente egyszer 14 nap egybefüggő szabadság jár (munkaszüneti napokkal együtt értendő)
 • 15 nappal korábban értesíteni kell a másik felet

Egyéb szabályok:

 • A szabadságot a munkáltató adja ki, és tartja nyilván
 • A szabadságot esedékességének évében kell kiadni
 • A szabadságot megváltani nem lehet
 • A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni